In 2020 zullen de Chinese staalmarktprijzen eerst dalen en daarna stijgen, met aanzienlijke schommelingen en stijgingen

Tegen 2020 zullen de Chinese staalmarktprijzen eerst dalen en dan stijgen, met aanzienlijke schommelingen en stijgingen. Op 10 november 2020 zal de nationale staalprijsindex 155,5 punten bedragen, een stijging van 7,08% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het zwaartepunt is gestegen.
De vraag van de consument zal groter zijn. Sinds het begin van dit jaar heeft de nationale macro-economie zich gestaag hersteld, heeft het economische groeipercentage een V-vormige ommekeer laten zien en zijn stabiele investeringen het middelpunt geworden van anticyclische aanpassingen. Geschat wordt dat de vraag naar ruw staal (inclusief directe staalexport) zal stijgen tot het niveau van 1 miljard ton, waarmee een nieuwe sprong in de geschiedenis wordt gerealiseerd.
De prijzen van het smelten van grondstoffen zijn sterk gestegen. Sinds het begin van dit jaar zijn als gevolg van verschillende factoren de prijzen van grondstoffen voor de staalproductie, zoals ijzererts en cokes, in het hele land sterk gestegen, waardoor de kostprijs van de staalproductie is opgedreven en een sterke prijsondersteuning is ontstaan.
De waardevermindering van de wisselkoers van de Amerikaanse dollar. In 2020 fluctueert de nationale staalprijs en ook de depreciatie van de Amerikaanse dollar is een belangrijke factor. De waardevermindering van de Amerikaanse dollar zal de invoerkosten van geïmporteerde grondstoffen en staalproducten voor smelten verhogen, en de binnenlandse staalprijzen dienovereenkomstig verhogen.

In 2020 zullen de staalprijzen in China fluctueren en stijgen, allereerst zal de vraag van de consument groter zijn. Sinds dit jaar heeft de nationale macro-economie zich gestaag hersteld, is de economische groei omgeslagen in een V-vormige ommekeer en zijn stabiele investeringen het middelpunt geworden van contracyclische aanpassing. Als gevolg hiervan zal de intensiteit van de staalconsumptie in China in 2020 eerder toenemen dan afnemen. Vooral na het ingaan van de tweede helft van het jaar zal de nationale vraag naar staal zelfs nog groter zijn. Volgens statistieken zal het schijnbare verbruik van ruwe olie in China van januari tot september dit jaar staal bedroeg 754,94 miljoen ton, een jaar-op-jaar stijging van 7,2%. Onder hen was het groeipercentage in juli 16,8%, dat in augustus 13,4% en dat in september 15,8%, wat een sterk groeimomentum laat zien De vraag naar staal (inclusief directe staalexport) zal naar 1 miljard ton springen, een nieuwe sprong in geschiedenis


Posttijd: 23 november 2020